1 Stunde
1/2 Tag (6 Stunden)
Tagestour
1er Kajak
9,50 Euro
20,00 Euro
28,00 Euro
2er Kajak
12,50 Euro
25,00 Euro
38,00 Euro
2er Touren Kajak
12,50 Euro
25,00 Euro
38,00 Euro
4er Canadier
18,00 Euro
36,00 Euro
58,00 Euro
Tagespreis Nutzung Slipanlage
5,00 Euro
-
-
Monatspreis Nutzung Slipanlage
20,00 Euro
-
-
Saison (mind. 3 max. 6 Monate) Nutzung Slipanlage
70,00 Euro
-
-